Historie

tl_files/hksinvest/de_forste_aar.gifHans Kristian Samuelsen lagde den 12. april 1931 - på sin 27 års fødselsdag - grundstenen til firmaet H.K. Samuelsen.

Samme dag overtog man ekspedition af DFDS´s to ugentlige sejladser mellem København og Sønderborg og fik dermed lejlighed til at benytte rederiets pakhus og tilhørende kontor. Det lå dengang tæt placeret op mod Chr. den X´s bro i Sønderborg Sydhavn. De første år udgjorde DFDS´s to ugentlige ruter mellem København og Sønderborg omkring 90% af forretningen.

Det var en begyndelse under beskedne forhold, og til at begynde med beskæftigede firmaet kun en lærling på kontoret. Men frem til krigens udbrud 1939 gik det fremad med alt hvad der vedrører havnedrift: Skibsekspedition, spedition, stevedoring, toldklarering, assurance med blandt andet en overtagelse af Lloyds London agenturet. De fem krigsår var imidlertid en hård tid for firmaet. Således måtte rutebåden til København i lange perioder indstille sejladsen.


I 1945 kom der igen gang i hjulene, men inden nyt personale kunne aflaste, måtte både H.K. Samuelsen og hans hustru nærmest arbejde i døgndrift. I 1950 blev firmaet desuden statsaut. vejer og måler.

I 1952 var forholdene ved den oprindelige beliggenhed i Sydhavnen blevet for trange, og man flyttede til et ny areal neden for kasernen. Her blev der gennem årene bygget nye pakhuse og kontorer på omkring 4500 kvm med gode tilkørselsforhold. Selv nåede H.K. Samuelsen lige netop at opleve sit livsværk runde et halvt århundrede. Den 12 juli 1983 døde han 79 år gammel. H.K. Samuelsen var bag den ambitiøse forretningsmand et varmt og omsorgsfuldt menneske. Han var en chef, der i høj grad bekymrede sig for sine ansattes trivsel.

Han oprettede Fonden for H.K. Samuelsen, Shipping & International Spedition den 17.9.1969 som havde til formål at yde støtte til især de ansatte. Derudover kan fonden uddele legater til uddannelsessøgende født og opvokset i Sønderjylland, støtte til forskere eller forskningsprojekter samt humanitære formål.

Hans Kristian Samuelsen stod allerede dengang for en moderne ledelseskultur, hvor man ikke var bange for at uddelegere ansvar. Han var en mand, der kunne begå sig på alle niveauer. Udover H.K. Samuelsen er det i denne sammenhæng på sin plads, at nævne to andre ledende og nu afdøde personer i firmaets historie. Christian Simonsen og Egon Leineweber udgjorde tilsammen det team, der efter H.K. Samuelsen´s død førte firmaet videre. 3 generation i direktørstolen var Carsten Piepgras.
tl_files/hksinvest/hks_dan_transport.jpg
I forbindelse med at firmaet blev ændret til et aktieselskab skiftede firmaet den 14. september 1963 navn til H.K. Samuelsen Shipping & International Spedition A/S.

I 1990 så HKS Dan Transport dagens lys. Et luftfragtsamarbejde med Dan Transport ejet af FLS Industries A/S, der dengang var en af de største aktører på transportområdet. Den 1. januar 1993 samlede man alle aktiviteter under dette selskab og ændrede navn til H.K. Samuelsen Transport A/S. Det gamle selskab tog navneforandring til HKS Invest Sønderborg A/S og fik en ejerandel på 50% af H.K. Samuelsen Transport A/S.

I 1999 blev Dan Transport A/S solgt til DFDS A/S og selskabet tog navneforandring til DFDS Dan Transport A/S. DFDS Seaways valgte i september 2000 at frasælge deres transport- og speditionsdel til DSV (De Sammensluttede Vognmænd af 13.7.1976 A/S).
tl_files/hksinvest/graense.jpg
I november 2002 blev HKS Grænsespedition i Padborg grundlagt, med det formål, at servicere koncernen med alle told- og grænseformaliteterne.

Bestyrelsen i HKS Invest Sønderborg A/S besluttede i 2005 af afhænde de resterende 50% af selskabet til DSV.

I bestræbelserne på fortsat effektivisering, besluttede DSV i 2009 at lukke en del kontorer i Jylland, og heriblandt Sønderborg. Med udgangen af marts 2009 blev kontoret lukket efter 78 år på havnen i Sønderborg.

Grænsekontoret blev lukket ultimo 2009.

Aktiviteterne i HKS Invest Sønderborg A/S og Fonden for H.K. Samuelsen, Shipping & International Spedition videreføres af direktør Carsten Piepgras, og man har nu til huse på Kongevej 73 i Sønderborg.

tl_files/hksinvest/alsion_piepgras.gif