Fondens formål og uddelingspolitik

Fondens formål er at yde støtte til tidligere ansatte, der har været beskæftiget hos aktieselskaberne ved navn H.K.Samuelsen Shipping og International Spedition A/S, siden H.K. Samuelsen Transport A/S, på adressen Nørre Havnegade 82-84, 6400 Sønderborg, indtil 1. januar 2005, hvor fondens koncerntilknytning til aktiviteterne på adressen ophørte, eller disses efterlevende  ægtefæller eller slægtninge i ret nedstigende linje, medlemmer af bestyrelsen og direktion dog undtaget.

I det omfang fondens indtægter ikke anvendes som i foregående afsnit bestemt, kan indtægterne anvendes således:

1. Legater til uddannelsessøgende født eller opvokset i Sønderjyllands Amt
2. Til støtte for forskere eller forskningsprojekter
3. Humanitære formål

I uddelingspolitikken, når der ses bort fra støtten til tidligere ansatte, lægges der vægt på, at støtten målrettes uddannelses- og forskningsprojekter inden for enten transport, spedition eller handelsuddannelser.

Således vil uddannelsessøgende, født eller opvokset i Sønderjylland der søger støtte til andre uddannelsesformål, som udgangspunkt, ikke komme i betragtning.