Fondens formål

Fondens formål er at yde støtte til tidligere ansatte,
der har været beskæftiget hos aktieselskaberne ved navn 
H.K.Samuelsen Shipping og International Spedition A/S, siden
H.K. Samuelsen Transport A/S, på adressen Nørre Havnegade 82-84, 
6400 Sønderborg, indtil 1.januar 2005, hvor fondens koncerntilknytning 
til aktiviteterne på adressen ophørte, eller disses efterlevende 
ægtefæller eller slægtninge i ret nedstigende linje, 
medlemmer af bestyrelsen og direktion dog undtaget.