Velkommen til HKS Invest...

Selskabets aktiviteter består i kapitalpleje og kapitalforvaltning af selskabets egne midler, udlejning af ejendomme, handel og dermed beslægtet virksomhed, samt udvikling af nye forretningsområder.

Stiftet 14.09.1963 og den 01.01.1993 ændret navn til det nuværende.